Oversyn

Eventyr frå Sicilia

Seksjon › 47   Sett    Søk   Førre Neste

Sicilianske eventyr Det finst mange hundre eventyr nedteikna på den store øya i Middelhavet. Etterkommarar av blant anna skandinaviske vikingar slo seg opp og herska over øya i si tid, med hovudstad i Palermo.

Andreas Achenbach (18151910). Clearing Up, Coast of Sicily. 1847. Modifisert detalj for sicilianske eventyr.

Sicilianske eventyr, sicilianske forteljingar, sisilianske eventyr frå Sicilia, Sicilia-soger, opp    Seksjon     Sett    Neste

Sicilianske eventyr, sicilianske forteljingar, sisilianske eventyr frå Sicilia, Sicilia-soger. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 2010–2018, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]