Norsk del, Gullvekta
Skotske ordspråk – Scottish Proverbs
Seksjon › 29 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

A

Ei god teneste fortener ei til gjengjeld.

Ae good turn deserves anither.

Ein full mann og ein svolten hest skundar seg heimover.

A fu' man and a hungry horse aye mak haste hame. • A fu' man and a hungry horse make haste hame.

Dauden trassar legen.

Death defies the doctor.

Sinne gjer ein rikmann hata og eit fattig mann spotta.

Anger maks a rich man hated, and a poor man scorned.

Venleik utan bonus til det duger kanskje ikkje.*

Beauty but bounty avails nothing (Beauty without goodness is of little worth.)

Den som har smør i overflod, kan spreie det desto tjukkare på brødet sitt.

He that has routh o' butter may lay it the thicker on his bread.

Betre med eit halvt egg enn eit tomt halvskal.

Better half an egg than tume dowp.

Kvar mann ber beltet på sin eigen måte. [Sagt dersom ein ter seg annleis enn hine.]
Ilka man wears his belt his ain gate.

Han kjem med ein stokk å knekke sitt eige hjerte med [Han kjem til å bryte sund eige hjerte, slik han steller seg].

He brings a staff to brak his ain hert.

Lover fanger fluger, men lar kvefsar fly.

Laws catch flies, but let hornets go free.

Betre med små fisk enn ingen fisk.

Better sma' fish than nae fish.

Rei aldri, fall aldri av.

Ne'er rode ne'er fell.

Den beste smeden er sjelesmeden.*

The best surgeon is he of the soul.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Scottish proverbs, Skotske ordspråk, proverbs in Scots, ordtak i Skottland, opp Seksjon Sett Neste

Scottish proverbs, Skotske ordspråk, proverbs in Scots, ordtak i Skottland. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]