Oversyn

Skotske ordspråk ≍ Scottish Proverbs

Seksjon › 29   Sett    Søk   Førre Neste

Scottish proverbs, skotske ordspråk, ordtak frå Skottland Rundt 100 skotske ordspråk på nynorsk og skotsk-engelsk.

A selection of Scottish proverbs with Nynorsk Norwegian translations and renderings of them.

 A  B  D  E  F  G  H  I  J  K  L
 M  N  O  P  R  S  T  U  V-  Y-  Æ-

Art on top of Self portrait as a bagpipe player, by Jacob Jordaens from Antwerpen.
Schoyttis lilt-pype - na!

Scottish proverbs in Nynorsk Norwegian and English, skotske ordspråk på engelsk og nynorsk, opp    Seksjon     Sett    Neste

Scottish proverbs in Nynorsk Norwegian and English, skotske ordspråk på engelsk og nynorsk. Brukargaid  ᴥ  User's Guide  ᴥ  Disclaimer
© 2013–2018, Tormod Kinnes, MPhil [Email]