Norsk del, Gullvekta
Skotske ordspråk – Scottish Proverbs
Seksjon › 29 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Y

Til ei vondsinna ku, korte horn. (Det er eit gode om dei som vil gjere oss vondt, ikkje får middel til det. Somme som er fylt av vondskap, har større vilje til å skade enn det dei klarer.)

An ill-gated coo had aye short horns. (It is fortunate that those who are disposed to do mischief are usually denied the means to do much. For some bad people, their will to do wrong may be greater than their power.)

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Scottish proverbs, Skotske ordspråk, proverbs in Scots, ordtak i Skottland, opp Seksjon Sett Neste

Scottish proverbs, Skotske ordspråk, proverbs in Scots, ordtak i Skottland. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]