Norsk del, Gullvekta
Svenske ordspråk på norsk og svensk
Seksjon › 8 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

M

Magneten dreg til seg [jern].

Magneten drager.

Mang ein bryt seg ris til si eiga straff.

Mången bryter ris till sitt eget straff.

Mang ein er ikkje så halt som han hinkar til.

Mången är inte så halt som han linkar till.

Mang ein feier for døra til grannens og går forbi si eiga.

Mången sopar för sin grannes dörr och går sin egen förbi.

Mang ein gagnar som svina: først etter sin død.

Mången gagnar som svinen, först efter sin död.

Mang ein har gode kort, berre han visste å spele dei ut.

Mången har goda kort, bara han visste att spela dem.

Mang ein lovar stort i nøden, men held det ikkje før døden.*

Mången lovar i sin nöd, men håller inte för sin död.

Mang ein blir reist høgt opp til sitt eige fall.

Mången häves högt till sitt eget fall.

Mange fjør blir ei seng. [Madrassane til velståande folk før var fulle av fjør, utan skumplast og stålfjører, slik eit eventyr av H. C. Andersen vitnar om. Fattigfolk sov blant anna p halm, i hy, og med pute av storr.]

Många fjädrar göra en säng.

Mange hundar er harens død. [Dei fakkar og drep han.]

Många hundar är harens död.

Mange rotter bitt ikkje katten.

Många råttor binda inte katten.

Med Gud er det best å byrje.

Med Gud är bäst att börja.

Med lykka kjem mange vennar, men nøden prøver dei best.

Lyckan gör många vänner, men nöden prövar dem bäst.

Medgang bør tenke på motgang. [Ein bør førebu seg på smalare tider alt i medgangen, mellom anna.]

Medgång bör tänka på motgång.

Meining er ikkje alltid sanning.

Mening är inte alltid sanning.

Moden jente er vrien å passe på.

Mogen mö är svår att vakta.

Modent råd ber ofte god frukt.*

Moget råd bär god frukt.

Innhald


Høyet i hus

På ymse sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjeldene: [Bøker]

Svenske ordspråk, svenska ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

Svenske ordspråk, svenska ordspråk BRUKARGAID: [Lenke]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [E-post]  ᴥ  Ansvarsfråskriving: [Lenke]