Norsk del, Gullvekta
Spanske ordspråk – Proverbios españoles
Seksjon › 24 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

D

Dit hjartet likar seg, går gjerne føtene.*

A donde el corazon se inclina, el pie camina.

Noko er noko; mindre er ikkje noko. [Ei halv skive brød er betre enn inga skive brød.]

Algo es algo; menos es nada.

Det støvet fører til denne søla. [Åtferd får følger.]

Aquellos polvos traen estos lodos.

Rådet ein ikkje ber om, går inn av eine øyret og ut av det andre.*

Consejo no pedido, consejo mal oido.

Sei meg ikkje kven du er født av, men kven du beitar i hop med.

Dime no con quien naces, sino con quien paces.

Førebudd mann er verdt to andre. Vel utrusta mann er verdt to andre. Åtvara føreåt, væpna føreåt.

Hombre precavido, vale por dos.

Ikkje så mykje at det brenn den heilage, og ikkje så lite at det ikkje lyser på han. [Prøv å få til no balansert imellom.]

Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre.

Ein får kanskje ikkje det søte utan noko beiskt til.* Jf. Det er inga rose utan tornar.

No hay miel sin hiel.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Spanske ordspråk,  proverbios y refranes españoles, opp Seksjon Sett Neste

Spanske ordspråk,  proverbios y refranes españoles BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]