Norsk del, Gullvekta
Spanske ordspråk – Proverbios españoles
Seksjon › 24 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

E

Ikkje alle som plystrar driv muldyr.

No todo lo que chifla es arriero.

Døm ikkje etter utsjånaden, men kvaliteten.

No juzgues por las apariencias sino por la calidad.

Mellom to vennar: Ein notar [notarius publicus] og to vitne. [R˚det gjeld avtalar og kontraktar.]

Entre dos amigos un notario y dos testigos.

Ordet er meksikansk-amerikansk og meininga er at to vennar som gjer forretningar med kvarandre, skulle få notarius publicus (ein særskilt offentleg tenestemann) og to vitne til å stadfeste avtalane mellom seg skriftleg, for somme gløymer å gjere opp for seg, og då kan vennskapet bli sett på prøve. Skulle det blir rettsak, gjeld det normalt å ha god, skriftleg dokumentasjon. (Sjå Glazer 1987, nr. 25, og ◦Avtalelova).

Med ein liten gneiste hender det ein setter fyr på huset.

Con pequeña braza se suele quemar la casa.

Fint folk ærar skjegga med pengar [d.e. pengesterke ærverdige menn].

A las barbas con dinero, honra hacen los caballeros.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Spanske ordspråk,  proverbios y refranes españoles, opp Seksjon Sett Neste

Spanske ordspråk,  proverbios y refranes españoles BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]