Norsk del, Gullvekta
Spanske ordspråk – Proverbios españoles
Seksjon › 24 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

F

Eit skjegg, verken vegg eller kratt.

A barba, ni tapia ni zarza.

Gjer ikkje lasset dobbelt så tungt for eit esel som er i kne.

A borrica arrodillada, no le dobles la carga.

Ein god venn, ei god innpakning.

A buen amigo buen abrigo.

Ein god lyttar treng [somtid] berre få ord.

A buen entendedor, pocas palabras bastan.

Eit lastedyr kan bli drepe av å får meir enn det greier å bere fram.

A la bestia cargada, el sobornal la mata.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Spanske ordspråk,  proverbios y refranes españoles, opp Seksjon Sett Neste

Spanske ordspråk,  proverbios y refranes españoles BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]