Norsk del, Gullvekta
Spanske ordspråk – Proverbios españoles
Seksjon › 24 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

G

Kvart hundreår er kongane røvarar, og etter hundre og ti er røvarane kongar.

A cada cien años los reyes son villanos, y al cabo de ciento diez, los villanos son reyes.

Bak for mykje heider gøymer interesser seg.*

A honra demasiada, interés hay encubierto.

Framtvinga velvilje er ikkje velvilje nok.*

A la fuerza ahorcan.

Til kvart hovud, hjerna.

A cada cabeza, su seso.

Til ein gutefot, ein romsleg sko.*

A chico pié, gran zapato.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Spanske ordspråk,  proverbios y refranes españoles, opp Seksjon Sett Neste

Spanske ordspråk,  proverbios y refranes españoles BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]