Norsk del, Gullvekta
Spanske ordspråk – Proverbios españoles
Seksjon › 24 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

H

Ta ikkje eit framand lam med i saueflokken din.

A cordero extraño, no agasajes en tu rebaño.

Kastiljanarar stel mangt som sigøynarane blir skulda for.

A cuenta de los gitanos, hurtan muchos castellanos.

Stort hovud, stort talent om du har det der inni.

A gran cabeza, gran talento, si es que lo tiene dentro.

Ei gild kløft er ikkje dyr.

A escote, no hay nada caro.

Når brød manglar, er det godt med kaker.

A falta de pan, buenas son tortas.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Spanske ordspråk,  proverbios y refranes españoles, opp Seksjon Sett Neste

Spanske ordspråk,  proverbios y refranes españoles BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]