Norsk del, Gullvekta
Spanske ordspråk – Proverbios españoles
Seksjon › 24 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

I

Ta ikkje på deg skorne med rå makt.

A la fuerza, ni los zapatos entran.

Mora forstår den stumme dottera [ - særleg om begge kan teiknspråk].

A la hija muda, su madre la entiende.

I levande lys ser mest ingen altfor ulekker ut.* [Dess mindre lys, dess mindre ser ein.]

A la luz de la vela no hay mujer fea.

Ektemannen er velnøgd med den svært heimlege kona si.

A la mujer muy casera, el marido bien la quiera.

Hinmannen tar kvinna som røyker og drikk. [Faren er der, heiter det.]

A la mujer que fuma y bebe el diablo se la lleve.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Spanske ordspråk,  proverbios y refranes españoles, opp Seksjon Sett Neste

Spanske ordspråk,  proverbios y refranes españoles BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]