Norsk del, Gullvekta
Spanske ordspråk – Proverbios españoles
Seksjon › 24 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

J

For kvinna lyt mannen gjere [bygge o.a.] det.

A la mujer, el hombre la ha de hacer.

I skuggen av gunst kan lastar gro.*

A la sombra del favor, crecen vicios.

Ingenting fell i kjeften på revetispa som søv.

A la vulpeja dormida, no le cae nada en la boca.

Ved det ein så gjerne vil ha, blir ein straffa.

A lo que se quiere bien, se castiga.

Dess meir eg drikk, dess mindre et eg.

A más beber, menos comer.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Spanske ordspråk,  proverbios y refranes españoles, opp Seksjon Sett Neste

Spanske ordspråk,  proverbios y refranes españoles BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]