Norsk del, Gullvekta
Spanske ordspråk – Proverbios españoles
Seksjon › 24 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

K

Lytt ikkje til ein smigrar.

A persona lisonjera, no le des oreja.

Den som fortel deg ein løyndom, gjer deg friare [gir meir spelerom].*

A quien dices el secreto das tu libertad.

Til den som ikkje fortener det, kjem jomfrua.

A quien no se lo merece, la virgen se le aparece.

Den som er for redd til å spørje, kan gå i lås andsynes å lære.*

A quien teme preguntar, le avergüenza a aprender.

Når tida er kommen, modnar fikenane.

A su tiempo maduran las brevas.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Spanske ordspråk,  proverbios y refranes españoles, opp Seksjon Sett Neste

Spanske ordspråk,  proverbios y refranes españoles BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]