Norsk del, Gullvekta
Spanske ordspråk – Proverbios españoles
Seksjon › 24 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

L

Somtid er legemiddelet verre enn sjukdommen.

A veces el remedio es peor que la enfermedad.

Omfamningar avlar ikkje avkom, men er førebuingar.

Abracijos no hacen hijos, pero son preparativos.

Beiske oliven går ned med litt vin.

Aceitunas amargas, con el vino se pasan.

Kom i hug, svigerdotter, at du blir svigermor,også du.

Acuérdate nuera, de que también serás suegra.

Kor skal den oksen gjere av seg, som ikkje pløyer?

Adónde ira el buey que no are?

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Spanske ordspråk,  proverbios y refranes españoles, opp Seksjon Sett Neste

Spanske ordspråk,  proverbios y refranes españoles BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]