Norsk del, Gullvekta
Spanske ordspråk – Proverbios españoles
Seksjon › 24 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

M

Dit fiolinen drar, drar fiolinkassa.*

Adonde va el violín, va la bolsa.

Kvitløk, salt og pepar, og resten er historie.

Ajo, sal, y pimiento, y lo demás es cuento.

Til vennen i vanskar, ikkje seinare ein gong, men no!

Al amigo que en apuro está, no mañana, sino ˇya!

Ein venn og ein hest, ikkje trøytt dei ut.

Al amigo y al caballo, no hay que cansarlos.

Når det er godt å leite etter noko, er det ikkje godt å skremme det vekk.

Al bien buscarlo, al mal espantarlo.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Spanske ordspråk,  proverbios y refranes españoles, opp Seksjon Sett Neste

Spanske ordspråk,  proverbios y refranes españoles BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]