Norsk del, Gullvekta
Spanske ordspråk – Proverbios españoles
Seksjon › 24 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

O

Dei som ikkje veit beskjed, finn vel opp noko.*

Al que no le saben, le inventan.

Den som har ei vakker kone, eit slott ved grensa eller ei vinmark ved vegen, manglar ikkje uro [ufred, strid, krig].*

Al que tiene mujer hermosa, o castillo en frontera, o viña en carretera, nunca le falta guerra.

Ikkje snakk om skatten med nokon du ser i tau-sandalar i jula.*

Al que veas en alpargatas por Navidad, no le preguntes como leva.

"Noko er noko", sa den skalla då eit hårstrå voks fram.*

Algo es algo, dijo el calvo, cuando un pelo le salió.

Å elske og ikkje bli elska tilbake, er dårleg brukt tid.

Amar y no ser amado es tiempo mal empleado.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Spanske ordspråk,  proverbios y refranes españoles, opp Seksjon Sett Neste

Spanske ordspråk,  proverbios y refranes españoles BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]