Norsk del, Gullvekta
Spanske ordspråk – Proverbios españoles
Seksjon › 24 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

R

Sjå vel på nabolaget før du buset deg nokon stad. [Ikkje berre husa, men folk der også.]

Antes de tomar casa donde morar, mira su vecindad.

Sjå kva du er i ferd med før du giftar deg.

Antes que te cases, mira lo que haces.

Dra nytte av himmelsk godt vêr.

Aprovecha el tiempo, que vale cielo.

Tre som voks vridde, får ikkje rette stammar.

Arbol que crece torcido jamás su tronco endereza

Kom nær dei gode, og bli ein av dei.

Arrímate a los buenos y serás uno de ellos.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Spanske ordspråk,  proverbios y refranes españoles, opp Seksjon Sett Neste

Spanske ordspråk,  proverbios y refranes españoles BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]