Norsk del, Gullvekta
Spanske ordspråk – Proverbios españoles
Seksjon › 24 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

S

Enda om du tenker ilt om kvar av dei, så ikkje sei noko ilt til nokon av dei.

Aunque mal pienses de cada uno, no digas mal de ninguno

Jamvel om er går kledd i ull, er eg ingen sau.

Aunque me visto de lana, no soy oveja.

Jamvel om grisen hyler, så hald fast i reipet.*

Aunque te chille el cochino, no le aflojes el mecate.

Tomme hasselnøtter kan ein knekke tennene på, men ikkje matlysta.*

Avellana vana, rompe los dientes y no quita la gana.

Kuler som summar forbi, drep deg neppe [om dei ikkje rikosjetterer].*

Bala que zumba, no mata.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Spanske ordspråk,  proverbios y refranes españoles, opp Seksjon Sett Neste

Spanske ordspråk,  proverbios y refranes españoles BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]