Norsk del, Gullvekta
Tyrkiske ordspråk ≍ Turkish Proverbs
Seksjon › 35 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

F

Fager og fin utanpå, falsk inni. [Somme er slik.]

Fair without, false within.

Fagre ord er ikkje smør til nepene.* • Fagre ord fyller ikkje magen.

Fair words butter no parsnips. • Fair words fill not the belly.

Fagre ord får ikkje gryta til å putre.

Fair words will not make the pot play

Falske vennar er verre enn bitre fiendar.

False friends are worse than bitter enemies.

Fang bjørnen før du sel skinnet.

Catch the bear before you sell its skin.

Fang bjørnen før du sel skinnet.*

First kill the bear then sell its skin. [Don't sell the skin till you have caught the bear.]

Fang ikkje ein fallande kniv eller fallande venn [Syn iallfall omtanke.]

Never catch at a falling knife or a falling friend.

Fatet luktar etter den første vinen i det.

The barrel smells after the first wine

Fattige er glade for graut [Andre også].

Poor folks are glad of porridge.

Fine klede opnar mang ei dør.*

Good clothes open all doors. [With an exaggeration.]

Fingrar blei skapte før gaflar.

Fingers were made before forks.

Finn naboen din, og slå deg dernest til.

First find your neighbour and then settle.

Fjas ikkje med kjærleiken.

Never trifle with love.

Flo og fjøre lyt ein ta som dei kjem.*

The tide must be taken when it comes.

Flytt eit gammalt tre, så visnar og døyr det. [Men neppe når det blir gjort av folk som kan seg med slikt.]

Remove an old tree and it will wither to death.

Folk er raringar. • Somme er kloke og andre i floke.*

There's naught so queer as folk. Some are wise and some are otherwise.

Folk liker å høyre godt om seg sjølve.

Men love to hear well of themselves.

Folk vil snakke stygt om du opnar boksa. [Folk liker ikkje å høyre ubehagelege sanningar.]

Don't let the box be opened or you'll let them say bad things. [Don't bring up the subject or you will hear unpleasant truths.

For mange kokkar gjer grauten for salt.

Too many cooks make the porridge too salty.

For mange kokkar om suppa, dess dårlegare kan ho bli.*

Too many cooks spoil the broth.

For mykje håp narrar. [Håp narrar often den toskete.]

Too much hope deceives. [Hope often deludes the foolish man.

Frykt tar moldvarphaugar for fjell.

Fear takes molehills for mountains.

Frå spare kjem ha [eige].

Of savings comes having.

Før ein kjøper tøyet får ein granske tøyprøva; før ein giftar seg med ei kvinne bør ein granske mora [diskret].

Before buying the cloth look at the sample; before marrying a girl look at her mother.

Først lære, så sortere.

First learn, then discern.

Først tenking med omhug, så utført arbeid. [Sjå vel etter før du byks. Ein kan vanskeleg vere for aktsam.]

One must do a job after careful thinking. [Look before you leap. One cannot be too careful.]

Førsteinntrykk blir langvarige.*

First impressions are most lasting.

Få eller ingen meistrar eit handverk første dagen, børstebindar.*

No man is his craft's master the first day.

Få kan spele mot fanden og vinne.

Few may play with the devil and win.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia, opp Seksjon Sett Neste

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]