Norsk del, Gullvekta
Tyrkiske ordspråk ≍ Turkish Proverbs
Seksjon › 35 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

I

I dag til meg, i morgon til deg. • I dag meg, i morgon deg. ['I morgon' - manjana, seinare ein gong (kan vel tenkast)]

Today to me but tomorrow to you.

I dag ved godt mot [i godt humør], i morgon på likbåra.

Today a good cheer, tomorrow on the bier.

I fråvær av skikka folk styrer fåkunnige.

In the absence of qualified men the ignorants will rule.

I godvêr skal ein bu seg på dårleg vêr.

In fair weather prepare foul.

I lag med revar lyt ein spele rev.

With foxes one must play the fox.

I sanning er [naturleg] rett.

In truth is right.

Ikkje alt som er forseina er gått tapt.

All is not lost that is delayed.

Ikkje kor lenge men kor godt ein lever.*

It is not how long, but how well we live.

Inga rose utan tornar, kanskje.*

There is no rose without thorns.

Ingen er så blinde som dei som ikkje kjem til å sjå. • Ingen er så blinde som dei som ikkje vil sjå.

None so blind as those that will not see.

Ingen hage utan ugras [Mange slags ugras har starta som prydplantar og dyrka i andre land, som løvetann.]

There is no garden without its weed.

Ingen heim sit godt utan ei kvinne.

No home is complete without a woman.

Ingen regel utan unntak [Men kva med denne?]

There is no rule without an exception

Ingenting kjem inn in ein knytt neve.

Nothing enters into a close hand.

Ingentng smaker ikkje noko. [Jf. Av ingenting kjem ingenting (filosofisk aksiom)]

Nothing has no savour.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia, opp Seksjon Sett Neste

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]