Norsk del, Gullvekta
Tyrkiske ordspråk ≍ Turkish Proverbs
Seksjon › 35 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

J

Jenta skulle giftast vekk mens ho enno har friarar. [Stytta]

The girl should be married off while she has suitors. [Partial]

Jern blir blankt med bruk.

Iron with use grows bright.

Jern i bruk rustar ikkje. [Om å halde ved lag verksemda si, seg sjølv; fungere godt nok, osv.]

Iron that works does not rust. [Meaning: One has to practise to keep up one's performance.]

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia, opp Seksjon Sett Neste

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]