Norsk del, Gullvekta
Tyrkiske ordspråk ≍ Turkish Proverbs
Seksjon › 35 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

M

Manerar gjer mannen.

Manners make the man.

Mange ein grov tjuv fortener fengsel. [Stytta]

A thief is worthy of a scaffold and a criminal a dungeon. [Crime does not pay.]

Mange vil kaste steinar etter raude eple. [Det finst nok dei som freistar å få dei ned frå treet ved det for å ete dei.*]

Many will throw stones at red apples.

Mangel på forstand er verre enn mangel på pengar.*

Want of wit is worse than want of wealth.

Mangt smått blir noko stort i lag.

Many a little make a mickle.

Marka har øyre [Veggar har øyre, skogen har øyre, hekkar har øyre, osv. Ein skal akte seg for å bli overhøyrd.]

The ground has ears. [Walls have ears. Fields, hedges, and woods and walls, all have ears.].

Med for ei krone, med for eit pund.

In for a penny, in for a pound.

Med tolmod får ein silkedrakt av eit morbærblad.

With patience the moth on the mulberry leaf becomes a silk gown. [cocoon]

Mellom koppen og leppa kan ein smule falle ned.

Between the cup and the lip a morsel may slip.

Mellom to stolar fell ein ned.*

Between two stools you fall to the ground.

Menn lager hus, kvinner lager heimar.

Men make houses, women make homes.

Menneske er ikkje alle eins.

Men are not all alike.

Mest av alt er det seg sjølv ein bør akte og vakte.

Beware of no man more than yourself.

Midtdelen av alt er godt [- med ei gedigen overdriving]. [Alt med måte (Det passe passar*). Klokt mål er ein nyttig.*]

The middle of every thing is good. [Moderation in all things. Measure is treasure.]

Misunning blir vanskeleg godt for hjartet.*

Envy eats nothing but its own heart.

Morgonfuglen fangar makken.*

The early bird gets the worm.

Musa som har berre eitt hol, blir fort tatt.

The mouse that has but one hole is quickly caught.

Mykje ståhei for veldig lite [kommentar mot overdrivingar o.a. eller skildring av slikt].

Storm in a walnut shell

Mølla går ikkje rundt med vatn ein ber til ho. [Verksemda lyt ha monnalege tilgangar.]

The mill won't turn with carried water.

Mølla kan ikkje male med vatn som har rent forbi.

The mill cannot grind with the water that is past. Let bygones be bygones.

Mål to gongar, kapp berre ein.

Measure twice, cut but once

Månen lar ikkje gøyande hundar forstyrre seg.

The moon does not heed the barking of dogs.

Måtte Herren gi hell til dei som ser stygge ut.

May God grant one luck of the ugly.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia, opp Seksjon Sett Neste

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]