Norsk del, Gullvekta
Tyrkiske ordspråk ≍ Turkish Proverbs
Seksjon › 35 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

O

Om alle var av same sinn, fekk ikkje sauane sauegjetar.

If everyone were of the same mind, there couldn't be a shepherd for sheep.

Om alle var av same sinn, var det ingen marknad i Bilecik.

If everyone were of the same mind, there would be no market in Bilecik.

Om du ikkje kan svømme, korfor er du på stranda? [For å vasse, plaske, leike seg, sjå på skjel, krabbar, tang og tare og sole seg, og lære seg å symje - blant anna av slike grunnar.]

If you don't know how to swim, why are you at the seashore?

Om ein føresåg sin eigen daude, ville han vel grave si eiga grav også.*

If a man anticipated his death, he would dig his own grave.

Om ein skrinlegg ordspråket, blir det ikkje forfalska.

Though the proverb is abandoned, it is not falsified.

Om ikkje eit arbeid blir starta, kan det ikkje bli gjort ferdig.

Unless a job is begun, it can never be finished.

Om ikkje omnen er varm, kan ein ikkje bake brød i han.

Unless the oven is hot, bread will not bake.

Om rapphøna gjorde som rugda, ville ho vere den beste fuglen.* [Kommentar av typen "Unngå dersom-spekulasjonar."]

If the partridge had the woodcock's thing, it would be the best bird that ever fly. Speak without ifs and ands.

Opplysande er sanninga, opplysande er det når det blir dag.*

Fair fall truth and daylight.

Ord er berre vind, men å sjå er å tru.

Words are but wind, but seeing's believing.

Ordspråk er barna til røynsler.

Proverbs are the children of experience.

Ordspråk er døtrene til dagleg erfaring.

Proverbs are the daughters of daily experience.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia, opp Seksjon Sett Neste

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]