Norsk del, Gullvekta
Tyrkiske ordspråk ≍ Turkish Proverbs
Seksjon › 35 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

P

Pæra fell ned mot røtene. [Barna har somt til felles med foreldra og andre av anane sine].

A pear will fall to its root.

Pengar kan komme til den som stoler på kunsten sin [det han kan, handverket sitt].

Money will come to one who trusts in his art.

Pengar treng både munk og dervisj [medlem av eitt av fleire muslimske religiøse samfunn].

Money is needed both by monk and dervish.

Planen til eselet er anneleis enn ryttaren sin.

The donkey's plan is different from than that of the rider's.

Planlegg arbeidet ditt for vinteren, og pris deg lykkeleg om han blir sommarleg.*

Plan your work for winter and if it turns out to be summer, count it a blessing. [Expect the worst, and any surprise will be a happy one.]

Plant pæretre for arvingar av deg.

Plant pears for your heirs.

Presten liker ein dauding [Presten tener pengar på rituala for vedkommande. - Folk er opptekne av sine eigne saker.]

The priest likes a dead man. [Abr. [Everyone is wrapped up in his own concerns.]

Prøv ikkje å lære besta å suge egg.

Do not try to teach your grandmother to suck eggs.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia, opp Seksjon Sett Neste

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]