Norsk del, Gullvekta
Tyrkiske ordspråk ≍ Turkish Proverbs
Seksjon › 35 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

U

Ugla synest det er mest om henner eigne ungar.*

The owl thinks all her young ones beauties.

Ulven et av sauen som [berre] blei åtvara.

The wolf eats of the sheep that have been warned.

Ulven kan miste tennene, men ikkje vesenet sitt.

The wolf may lose his teeth, but never his nature.

Ulykker kjem på hesterygg, men drar til fots. [Dei kjem fortare enn dei forsvinn.]

Misfortune arrives on horseback but departs on foot.

Unghanen gjel ganske som han høyrer den gamle hanen gale.

The young cock crows as he hears the old one.

Ungkarslivet er mykje toskeskap.

A bachelor's life is a lot of foolishness.

Utan visdom er rikdom verdilaus.

Without wisdom wealth is worthless.

Utsjånad narrar ofte.

Appearance often deceives.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia, opp Seksjon Sett Neste

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]