Norsk del, Gullvekta
Tyske ordspråk ≍ Deutsche Sprichwörter
Seksjon › 19 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

Ü

Overalt bakar folk brødet i omnen.

Überall backt man das Brot im Ofen.

Overalt går sola opp om morgonen [så nær som nord for polarsirkelen og rundt sørpolen på visse tider av året].

Überall geht die Sonne morgens auf.

Overlessa vogn bryt lett sund.

Überladener Wagen bricht leicht.

Bakom berga bur òg folk.

Überm Bach wohnen auch Leute.

Overmot gjer sjeldan godt.

Übermut tut selten gut.

Ære [ros, o.a.] i overmål er halvt ei skam [halvveges vanæring].

Übrige Ehr ist halb Schande.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjelder: [Bøker]

Deutsche Sprichwörter, tyske ordspråk, ordtak frå tysktalande land, opp Seksjon Sett Neste

Deutsche Sprichwörter, tyske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [E-Mail]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]