Oversyn

Viser, songar, dikt, rim og ramser

Seksjon › 16   Sett    Søk   Førre Neste

Folkeviser Folkeviser går godt saman med ringdansar og andre dansar, og kan til tider ha ein eigen, sterk patos.

Viser, norske, svenske, folkeviser, songar, dikt, barnerim og ramser fronta ved barn som syng, Kinder beim Ostersingen, 1874, av Wilhelm Amandus Beer. Modifisert utsnitt
Viser heng ofte saman med sterke kjensler.

Viser, folkeviser, songar, dikt, rim og ramser, opp    Seksjon     Sett    Neste

Viser, folkeviser, songar, dikt, rim og ramser. Brukargaid  ᴥ  Ansvarsfråskriving
© 1999–2018, Tormod Kinnes, cand.philol. [E‑post]