Norsk del, Gullvekta
Amerikanske ordspråk – American Proverbs
Seksjon › 32 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

F

Fagre ord gjer ikkje kålen feit. - Norsk ordtak) (77).

Fair words butter no cabbage.

Fakta er betre enn tankespinn.*

Facts are better than theories.

Fanden kan sitere Skrifta til eigen fordel.

The devil can quote Scripture to his own advantage.

Fanden tar vare på sine.

The devil takes care of his own.

Fanden vernar sine.

The devil protects his own.

Farten hjelper ikkje den som drar feil veg.

Speed will get you nowhere if you are headed in the wrong direction.

Fjeset viser litt av hugen, men utsjånaden kan bedra.*

The face is the index of the mind, but appearances are deceitful.

For kvart vonde under sola finst det ei råd eller ingen.

For every evil under the sun there is a remedy or there is none.

For mykje makt avlar mistru.

Too much force breeds suspicion.

For å sjå venleik lyt ein ha venleik i seg [i sjela].

To see beauty you must have beauty in your soul.

Fordi ein nagle mangla, gjekk eit kongerike tapt.

For want of a nail a kingdom was lost.

Fortene først og ønske sidan.

First deserve and then desire.

Framsyn er betre enn etterpåklokskap.

Foresight is better than hindsight.

Framtida hører til dei som bur seg for ho. *

The future belongs to those who prepare for it.

Frosten driv grisen heim.

The frost will bring the pig home.

Frå eitt tre kan ein få ein million fyrstikker, og ei fyrstikke kan rasere ein million tre.

One tree can make a million matches, and one match can destroy a million trees.

Fuglar med sameleis fjør flokkar seg lett.*

Birds of a feather flock together.

Føredøme kan vere betre enn forskrift.*

Example can be better than precept.

Først bygge huset, og så er det møblane sin tur.

First build your house and then accommodate the furniture.*

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, opp Seksjon Sett Neste

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2002–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]