Norsk del, Gullvekta
Amerikanske ordspråk – American Proverbs
Seksjon › 32 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

G

Gamle sko er best å gå i.

Old shoes wear best.

Geni er ein del inspirasjon og tre delar sveitte (Thomas Alva Edison).

Genius is one part inspiration and three parts perspiration.

Gi fanden det han har fortent.

Give the devil his due.

Gjerde betyr ingenting for dei som kan fly.

Fences mean nothing to those who can fly.

Gjer eigen dørstokk rein før ein annans.

Clean your own doorstep before you clean someone else's.

Gjer ikkje mot andre det du ikkje vil at dei skal gjere mot deg.

Don't do to others what you would not have done to you.

Gjer reint rundt eiga bakdør før du gjer reint omkring ein annans.

Clean around your own back door before you clean around someone else's.

God lytting betyr ikkje at ein sit stum.

Good listening does not mean sitting dumb.

Godt føredøme er beste preika.

A good example is the best sermon.

Godt stell hindrar ulykker.

Good care prevents accidents. (Refers to care of your automobile).

Grav brønnen før du er tørst.

Dig the well before you are thirsty.

Gå på dine eigne føter.

Walk on your own feet.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, opp Seksjon Sett Neste

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2002–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]