Norsk del, Gullvekta
Amerikanske ordspråk – American Proverbs
Seksjon › 32 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

H

Hald auga vidopne før ekteskapet, og halvt attlatne etterpå.

Before marriage open your eyes wide; afterwards close them tightly.

Hald kyllingane dine i din eigen bakgård.

Keep your chickens in your own backyard.

Han som søker likskap skulle dra til kyrkjegarden. (Jf. Som daude er vi alle lik.*)

He who seeks equality should go to the cemetary.

Heller sikker enn ille ute.*

It is better to be safe than sorry.

Hendingar i kjømda kaster ofte skuggar framfor seg.

Coming events cast their shadows before.

Her i dag, vekke i morgon.

Here today, gone tomorrow.

Hiv ikkje varsemda vekk med vinden.

Don't throw caution to the wind.

Hjartet har grunner som forstanden ikkje kjenner til.

The heart has arguments with which the understanding is unacquainted.

Hundar gøyr og bit, for dei er laga slik.

Dogs delight to bark and bite for God has made them so.

Hunden som ikkje bryr seg om at du plystar på han, duger neppe for deg.*

The dog that minds not your whistle is good for nothing.

Håp det beste, men ver budd på det verste.

Hope for the best, but prepare for the worst.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, opp Seksjon Sett Neste

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2002–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]