Norsk del, Gullvekta
Amerikanske ordspråk – American Proverbs
Seksjon › 32 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

I

I bra vêr skal ein bu seg på dårleg vêr.

In fair weather prepare for foul.

I guten sjå mannen.

In the boy see the man.

I tvil? Vinn knepet.

When in doubt, win the trick. [Edmund Hoyle]

Ikkje alle esel går på fire.

All asses do not go on four feet.

Ikkje alle spørsmål fortener svar.

It's not every question that deserves an answer.

Ikkje noko er meir haldbart enn eit grisetryne.

Nothing is more durable than a hog's snout.

Industri er lykkas høgare hand og sparsemd hennar venstre.*

Industry is fortune's right hand and frugality her left.

Ingen andre vil gjere det for deg.

No one else will do it for you.

Ingen er så blinde som dei som nektar å sjå.

None are so blind as those who refuse to see.

Ingen hage er heilt utan ugras.

No garden without its weeds.

Ingen har så døve øyre som den som ikkje vil høyre.

No ear is so deaf as one which wishes not to hear.

Ingen kan spreie elden sin utan grenser.

No one can scatter his fire indefinitely.

Ingen risiko, ingen vinst.

No risk, no gain.

Ingen venn er som ein gammal venn.

No friend is like an old friend.

Ingenting våga, ingenting vunne.

Nothing ventured, nothing gained.

Innbilskheit er eselet si sjølvtilfredsheit.

Conceit is the self satisfaction of a jackass.

Innhald


American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, opp Seksjon Sett Neste

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i Canada og USA BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2002–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]