Norsk del, Gullvekta
Amerikanske ordspråk – American Proverbs
Seksjon › 32 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

J

Jamvel tjuvar og kjeltringar har andakter.

There isn't a rascal or a thief that doesn't have his devotion.

K

Kalk og kalk utan gjødsel gjer bonden rik og sonen fattig.

Lime and lime without manure makes the farmer rich and the son poor.

Kast ikkje skit i brønnen som gir deg vatn.

Don't throw dirt into the well that gives you water.

Kjenn dei på fruktene.

By their fruits you shall know them.

Kjøpte vennar er ikkje rette vennar.

Bought friends are not friends indeed.

Kopiering er både smiger og vanvørding.*

Imitation is the highest form of flattery.

Kultur er eitt og ferniss eit anna.

Culture is one thing, and varnish is another.

Kunst er naturen si høgrehand.

Art is the right hand of nature.

Kvar lege trur hans eigne piller er dei beste.

Every doctor thinks his pills the best.

Kysk er ho som ingen har spurt.

Chaste is she whom no one has asked.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, opp Seksjon Sett Neste

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2002–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]