Norsk del, Gullvekta
Amerikanske ordspråk – American Proverbs
Seksjon › 32 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

L

La hunden som søv få ligge.

Let the sleeping dog lie.

La kjøparen vare seg.

Let the buyer beware (Latin: Caveat emptor)

La kvar stamp stå på eigen botn.

Let every tub stand on its own bottom.

La oss sjå fakta i auga og gå til rota av vanskane.

Let's face the facts and get at the root of trouble.

La skomakaren bli ved sin leist.

Let the cobbler stick to his last.

Lev ditt eige liv, for du døyr din eigen daude.

Live your own life, for you die your own death.

Litt diskresjon kan vere verdt tre gongar så mykje vidd.

An ounce of discretion is worth a pound of wit.

Litt høflegheit kan utrette mykje.

A little courtesy will go a long way.

Litt pudder og maling får ei kvinne til å sjå ut som nokon ho ikkje er er.*

A little bit of powder and a little bit of paint make a woman look like what she ain't.

Lov lite men gjer mykje.

Promise little but do much.

Lytt til einkvar, men bakk opp få (Shakespeare, Hamlet).

Give every man your ear but few your voice.

Løfter fyller ingen sekk.

Promises fill no sack.

Lås stalldøra før hingsten blir stolen.

Lock the stable door before the steed is stolen.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, opp Seksjon Sett Neste

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2002–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]