Norsk del, Gullvekta
Amerikanske ordspråk – American Proverbs
Seksjon › 32 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

M

Mange liker å forakte og forkleine det dei ikkje kan få.

There are many who prefer to despise and belittle that which is beyond their reach.

Mange vassdropar blir til eit heilt hav.

Many drops of water make an ocean.

Mildt lynne er som ein uanfekta flod.

A gentle disposition is like an unruffled stream.

Min venn er den som hjelper meg; men ikkje den som synest synd på meg.

He is my friend that helps me, and not he that pities me.

Mistru og varsemd er tryggleiks foreldre.

Distrust and caution are the parents of security.

Misunning er ei slags keivros.

Envy is left-handed praise.

Morgonfuglen fangar makken.

The early bird catches the worm.

Muntert selskap kortar kilometrane.

Cheerful company shortens the miles.

Målet er nyttelaust utan måten [ein eller fleire måtar å nå det på.]

The aim is useless without the way.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, opp Seksjon Sett Neste

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2002–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]