Norsk del, Gullvekta
Amerikanske ordspråk – American Proverbs
Seksjon › 32 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

N

Nattemørke er det ugla stundar etter.

Darkness is the owl's desire.

Når alle lys er slokne, er nesten alle kvinner flotte.

When the candles are all out, all women are fair.

Når ein fæl fyr døyr, fér han enten til helvete eller Pecos [i Texas. Der er det varmt].

When a badman dies, he either goes to hell or to the Pecos.

Når frukta sviktar, tyr somme til hagtornbæra.*

When the fruit fails, welcome haws.

Når gode amerikanarar døyr, drar dei til Paris.

Good Americans, when they die, go to Paris.

Når grannehuset brenn, pass vel på ditt eige.

When your neighbour's house is on fire, beware of your own.

Når reven preikar, skal ein passe på gjæsene.

When the fox preaches, beware of your geese.

Når toskar gjer feil, skuldar dei på forsynet.

When fools make mistakes, they lay the blame on providence.

Når ølet går inn, går vettet ut (Håvamål 12).

When the ale is in, wit is out.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, opp Seksjon Sett Neste

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2002–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]