Norsk del, Gullvekta
Amerikanske ordspråk – American Proverbs
Seksjon › 32 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

N

Namnet til ein tosk ser ein mange stadar.

A fool's name is seen in many places.

Narr ikkje deg sjølv.

Deceive not yourselves.

Nattemørke er det ugla stundar etter.

Darkness is the owl's desire.

Nedmuntring* er den mest verdifulle redskapen til fanden.

Discouragement is the devil's most valuable tool.

Noko ein mann verkeleg eig, er sin eigen karakter.*

Man's only real possession is his character.

Nok er nok og av og til rikeleg.

Enough is enough and sometimes plenty.

Nok er nok.

Enough is enough.

Null er null og tal er tal - alt til den kvite og niks til negeren.

Naught's a naught and figger's a figger - all for the white man and none for the nigger.

Når alle lys er slokt, er alle kvinner bra.

When the candles are all out, all women are fair.

Når De kjøper vennar med noko anna enn vennskap, blir dei ikkje lenge.

When you buy friends with anything other than friendship, they do not stay bought long.

Når den daude syng, kan det vare veldig lenge.*

When the dead man sings it may last a very long time.*

Når du er i tvil, ikkje.

When in doubt, don't.

Når du er i tvil, så finn ut -

When in doubt, find out.

Når du ikkje veit kva du skal gjere, så ikkje gjer det døyt.

If you don't know what to do, don't do anything.

Når dauden bankar på døra, lyt ein svare.

When death knocks at your door, you must answer.

Når ei dør går att, opnar ei anna seg.

When one door shuts, another opens.

Når ei jente plystrar græt englane.

When a girl whistles, the angels cry.

Når ein fæl fyr døyr, fér han enten til helvete eller Pecos (Der er det varmt).

When a badman dies, he either goes to hell or to the Pecos.

Når ein hund bit ein mann er det ikkje nyhende; men når ein mann bit ein hund er det nyhende.

When a dog bites a man, that is not news; but when a man bites a dog, that is news.

Når ein mann ligg nede, køyrer alle over han.

When a man is down, everyone runs over him.

Når eplet blir modent, vil det sikkert dette ned (I alderdommen kan ein vente å døy) (24).

When the apple gets ripe, it's likely to fall. (In old age one can expect death).

Når frukta sviktar, tyr somme til hagtornbæra.

When the fruit fails, welcome haws.

Når gode amerikanarar døyr, drar dei til Paris.

Good Americans, when they die, go to Paris.

Når grannehuset brenn, pass vel ditt eige.

When your neighbour's house is on fire, beware of your own.

Når lykka bankar på, så opne døra.

When fortune knocks, open the door.

Når reven preikar, skal ein passe på gjæsene.

When the fox preaches, beware of your geese.

Når råd trengst mest, blir dei minst vørda.

Advice, when most needed, is least heeded.

Når selskapet har ete ferdig, drar dei sin veg.

Having finished the meal, the company leaves.

Når som helst tyder ikkje.

Anytime means no time.

Når toskar gjer feil, skuldar dei på forsynet.

When fools make mistakes, they lay the blame on providence.

Når vatnet står høgt, er båten høgt oppe.

When the water's high, the boat's high.

Når ølet går inn, går vettet ut (Håvamål 12).

When the ale is in, wit is out.

Når ørna er daud, plukker kråkene ut auga på ho.

When the eagle is dead, the crows pick out his eyes.

Innhald


American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, opp Seksjon Sett Neste

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i Canada og USA BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2002–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]