Norsk del, Gullvekta
Amerikanske ordspråk – American Proverbs
Seksjon › 32 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

O

Om ein hjelper dei vonde, øydelegg ein for dei gode.

If you help the evil, you hurt the good.

Om hua passar, ta ho på.

If the cap fits, wear it.

Om jakka passar, så ta ho på.

If the coat fits, put it on.

Om nokon svik deg ein gong, er det hans feil. Svik han deg to gongar, er det også din eigen feil.*

If someone betrays you once, it is his fault. If he betrays you twice, it is your fault.

Om skoen passar, ta han på.

If the shoe fits, put it on.

Omslaget rundt pakken fortel ikkje alltid alt om innhaldet.

You can never tell what's in a package by its cover.

Overflod og nød øydelegg mange.*

Abundance, like want, ruins many.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, opp Seksjon Sett Neste

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2002–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]