Norsk del, Gullvekta
Amerikanske ordspråk – American Proverbs
Seksjon › 32 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

P

Pass på småslantane og tikronene tar vare på seg.*

Take care of the dimes and the dollars will take care of themselves.

Pent er som pent utrettar.

Beauty is as beauty does.

Plag deg ikkje over framtida; den kjem då tidsnok.

Never think of the future; it comes soon enough.

Pløy furene djupe mens dovenpelsar søv, så har du korn å selje og til deg sjølv.

Plough your furrows deep while sluggards sleep, and you shall have corn to sell and to keep.

Politikk skaper rare sengefeller.

Politics makes strange bedfellows.

Pust ikkje til flammen som held bålet brennande.

Don't fan the flame that supports the fire.

På ulike måtar utmerker ulike menneske seg.

By different methods different men excel.

Innhald


American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, opp Seksjon Sett Neste

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i Canada og USA BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2002–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]