Norsk del, Gullvekta
Amerikanske ordspråk – American Proverbs
Seksjon › 32 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

R

Rette kunnskapsfrukta er gjerning. • Jf. "Ikkje noko er så praktisk som ein god teori [Kurt Lewin]."

Action is the proper fruit of knowledge.

Ro ikkje ut på djupt vatn før du kan svømme.*

Never venture out of your depth till you can swim.

Rådgivarar må ikkje betale for råda dei gir.

Advisers get away with it. They never have to pay the penalty *for their advice.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, opp Seksjon Sett Neste

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2002–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]