Norsk del, Gullvekta
Amerikanske ordspråk – American Proverbs
Seksjon › 32 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

R

Raggete folar blir det fine hester av.

Ragged colts make fine horses.

Reint samvit er ei rustning.

A clear conscience is a coat of mail.

Rette kunnskapsfrukta er gjerning • "Ikkje noko er så praktisk som ein god teori [Kurt Lewin]."

Action is the proper fruit of knowledge.

Rette slags uthald utretter no og då meir enn makt.*

Persistence will accomplish more than force.

Rette sort behageleg tvil hjelper ein å vekse opp, leve og bygge (Vitskapeleg verksemd er tufta på dugande tviling sett i system på eit vis).

Doubts . . . helped a man to live, to grow, or to build. *

Retteleg vennskap veks fram seint.

Real friendship is a slow grower.

Rettvist og blidt drar langt på ein dag.

Fair and softly goes far in a day.

Reven luktar ikkje sin eigen stank.

A fox does not smell his own stench.

Ro i livet er ein stor føremonn.

Calmness is a great advantage.

Ro ikkje ut på djupt vatn før du kan svømme.*

Never venture out of your depth till you can swim.

Ryet varer lenger enn livet.

Fame is longer than life.

Rynka pungar gjer rynka fjes.

Wrinkled purses make wrinkled faces.

Røynsler er ein dyr skole, men tomsingar lærer ikkje i nokon annan.

Experience is a dear school, but fools learn in no other.

Råd til alle, sikkerheit for ingen.

Advice to all, security for none.

Rådgivarar slepp unna med det. Dei blir aldri sette til å betale straffa for råda sine.

Advisers get away with it. They never have to pay the penalty for their advice.

Innhald


American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, opp Seksjon Sett Neste

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i Canada og USA BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2002–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]