Norsk del, Gullvekta
Amerikanske ordspråk – American Proverbs
Seksjon › 32 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

T

Ta mål to gongar før du skjer éin.

Measure twice before you cut once.

Takkord er dårleg betaling å halde ein familie i live på.

Thanks is poor pay on which to keep a family.

Tell ikkje kyllingane før dei er utklekte.

Don't count your chickens before they are hatched.

Ten på andres dumskaper.

Profit by the folly of others.

Til ein kokande kjele kjem ikkje flugene.

To a boiling pot flies come not.

Tomsekken står ikkje oppreist aleine.

An empty sack won't stand alone.

Tru aldri det umogelege.

Never believe the impossible.

Truskap er edel vare, og rettvise er enda betre.

Fidelity is a noble virtue, yet justice is nobler still.

Tvillingtullingar: Den eine tviler på ingenting, den andre tviler på alt.

Twin fools: one doubts nothing, the other everything.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, opp Seksjon Sett Neste

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2002–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]