Norsk del, Gullvekta
Amerikanske ordspråk – American Proverbs
Seksjon › 32 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

U

Ubedt råd luktar ille.

Unasked-for advice smells bad.

Ulike klapp til ulike menneske [brukt i Transaksjonsanalysa, TA].

Different strokes for different folks.

Ulykker vil skje i dei beste familiane.

Accidents will happen in the best of families.

Undervurder aldri ein fiende.

Never underestimate an enemy.

Unngå alle slags muter [bestikkelser].

Avoid all bribes.

Unngå sinne og du syndar ikkje så fort.*

Avoid anger and you will not sin.

Ut av toskemunn kjem toskeskap fløymande.

The mouth of fools pours out foolishness.

Ut frå andres feil rettar den kloke sine eigne.

From errors of others a wise man corrects his own.

Utdanning er ei gåve som ingen utan hypnotisøren kan ta vekk.*

Education is a gift that none can take away.

Utsettingar aukar ønske og sløkker dei somtid.

Delays increase desires and sometimes extinguish them.

Utsettingar kan vere farlege.*

Delays can be dangerous.*

Utsjånad narrar ofte.

Looks often deceive.

Utsjånader kan bedra.

Appearances can be deceiving.

Innhald


American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, opp Seksjon Sett Neste

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i Canada og USA BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2002–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]