Norsk del, Gullvekta
Britiske ordspråk – British Proverbs
Seksjon › 27 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

I

I dag er i gårs lærde.

Today is the scholar of yesterday.

Ikkje ein gong Kong Arthur* kunne temme kvinnetunga.

Arthur could not tame woman's tongue.

*Britannisk segnkonge. I mellomalderen samla det seg mykje og varierande diktstoff omkring han. (Sjå Wikipedia, "Kong Arthur")

Ikkje kva er han, men kva har har. [Dei grove held det vi eig for meir verdt enn oss sjølve. Det er mange slike.]

It is not what is he, but what has he.

Inga rose er utan ein torn.

No rose without a thorn.

Inga rot, inga frukt.

No root, no fruit.

Ingen blindskap er som fåkunne.

There is no blindness like ignorance.

Ingen bør døme i eiga sak.

No one ought to be judge in his own cause.

Ingen er så døve som dei som ikkje vil høyre.

None so deaf as those who will not hear.

Ingen er så klok at han ikkje kan bli sviken.

No man so wise but he may be deceived.

Ingen er umissande.

No man is indispensable.

Ingen fest utan pine.*

No pleasure without pain.

Ingen hage utan ugras.

No garden without its weeds.

Ingen kan skape sitt eige hell.

No man can make his own good luck.

Ingen kan spele tosk så godt som vismannen.

No man can play the fool so well as the wise man.

Ingen som lever kan alt.

No living man all things can.

Ingen sommer er utan sin vinter.

No summer, but has its winter.

Ingen veit betre kva godt er, en den som har halde ut vondskap.

No man better knows what good is than he who has endured evil.

Ingenting går inn i inn i ein attlaten neve.

Nothing enters into a close hand.

Iver utan kunnskap er ein løpsk hest.

Zeal without knowledge is a runaway horse.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

British proverbs, English proverbs, britisk-engelske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

British proverbs, English proverbs, britisk-engelske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]