Norsk del, Gullvekta
Britiske ordspråk – British Proverbs
Seksjon › 27 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

N

Nokså mange ordtak er dyrkjøpte erfaringsbarn.

Not a few proverbs are dear children of experience.*

Nytt kjøt fornyar appetitten.

New meat begets a new appetite.

Når barn står i ro, har dei gjort eitkvart gale. [Vittig orsaking for uregjerleg åtferd hos unge, og neppe den fulle og heile sanninga.]

When children stand quiet, they have done some ill.

Når ein slange blir varm på is, vil ein tyskar ønske ein tsjekkar vel.

When a snake gets warm on ice, then a German will wish well to a Czech.

Når gamle karar giftar seg med unge kvinner, gjer dei mykje av dauden.

Old men, when they marry young women, make much of death.

Når nokon ser inn i eige hjarte, finn han Guden der. Med bøkene er det annleis.

When each of us in his own heart looks / He finds the God there, far unlike his books. (Fulke Greville, Lord Brooke)

Når krig tar til, opnar helvete seg.

When war begins, then hell opens.

Når pengane talar, teier verda.

When money speaks the world is silent.

Når vi har få vanskar, er draumane få. [Kinesisk].

When troubles are few, dreams are few.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

British proverbs, English proverbs, britisk-engelske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

British proverbs, English proverbs, britisk-engelske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]