Norsk del, Gullvekta
Britiske ordspråk – British Proverbs
Seksjon › 27 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

O

Om unge visste kva alderdommen krev, ville dei både sanke og spare.

If youth knew what age would crave, it would both get and save.

Om ønske var hestar, ville tiggarar ri.

If wishes were horses, beggars would ride.

Operaen er ikkje over før den feite dama syng.

The opera isn't over till the fat lady sings.

Ord er berre vind, men den blæs uvennleg.

Words are but wind, but blows unkind.

Ord og fjører ber vinden vekk.

Words and feathers the wind carries away.

Overfloda avlar byrgskap etter kvart.*

Plenty breeds pride.

P

Pass godt på andre, men mest på deg sjølv.

Mind other men, but most yourself.

Pen er som pent gjer.

Handsome is as handsome does.

Pengane du takkar nei til, vil neppe gjere noko godt for deg.

The money you refuse will never do you good.

Pengane til den rike kan stundom få han hengd.

A rich man's money often hangs him.

Pengar får kjelen til å koke.

Money makes the pot boil.

Politikk går forbi styrke.

Policy goes beyond strength.

På botnen av ugagn og skade er ei kvinne eller ein prest.

No mischief but a woman or a priest is at the bottom of it.

På sigersdagen kjenner ein inga utmatting. [Arabisk].

On the day of victory no fatigue is felt. (Arabic)

Påfuglen har fine fjør men stygge føter.

The peacock has fair feathers, but foul feet.

R

Religion, kreditt og auget skal ein ikkje røre.

Religion, credit, and the eye are not to be touched.

Rettvist byte (skifte) er ikkje noko røveri.

Fair exchange is no robbery.

Rikdom fjernar fleire gleder enn det gir. [Kinesisk].

Riches take away more pleasures than they give.

Rikfolk har mange vennar.

Rich folk have many friends.

Rikingen veit ikkje kven som er vennen hans.

The rich knows not who is his friend.

Rullestein gror det ikkje mose på.

A rolling stone gathers no moss.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

British proverbs, English proverbs, britisk-engelske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

British proverbs, English proverbs, britisk-engelske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]