Norsk del, Gullvekta
Britiske ordspråk – British Proverbs
Seksjon › 27 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

T

Teikna på at ein mann er døyeleg, er søvn og lyst.

A man is known to be mortal by two things, sleep and lust.

Tidas krykke gjer meir enn klubba til Hercules.

The crutch of time does more than the club of Hercules.

Tidene endrar seg og vi med dei.

Times change and we with them.

Toskar bygger hus, og kloke kjøper dei.

Fools build houses, and wise men buy them.

Trekken frå eit vindauge er som slaget frå ein armbrøst [Ein kan døy av det].

The air of a window is as the stroke of a cross-bow.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

British proverbs, English proverbs, britisk-engelske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

British proverbs, English proverbs, britisk-engelske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]