Norsk del, Gullvekta
Britiske ordspråk – British Proverbs
Seksjon › 27 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

U

Ugla trur at hennar eigne ungar er dei finaste. [Grisar er fine for grisar, osv.]

The owl thinks her own young fairest.

Ulykke er ikkje det som ein kan unngå, men det ein ikkje kan unngå. [Kinesisk].

Misfortune is not that which can be avoided, but that which cannot.

Ulykker gjer ein fortare gammal.

Misfortunes hasten age.

Ulykker kjem mest av seg sjølv.*

Misfortunes come of themselves.

Ulønsam er feber etter verda.

Unprofitable is a fever of the world. *

Ute av syne ute av sinn.

Out of sight, out of mind.

Utsettingar er ikkje direkte nektingar.*

Delays are not denials.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

British proverbs, English proverbs, britisk-engelske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

British proverbs, English proverbs, britisk-engelske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]