Norsk del, Gullvekta
Egyptisk visdom – Egyptian Wisdom
Seksjon › 40 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

D

Det er mennesket som står aleine som Gud tar seg av.

It is the lone man of whom God takes care.

Eit menneske skulle gjere det som gagnar den særmerkte sjela.*

A man should do what is beneficial for his ba. (Kong Merikare)

Ba er noko sjeleleg særmerkt, unikt. (Wikipedia, "Ancient Egyptian concept of the soul")

Fryd deg ikkje over noko godt som ikkje har hendt enno. • Ta ikkje gleder på forskott.*
  Do not rejoice over what has not yet happened.

Kle opp ein kjepp og du får ei dokke.
  Dress up a stick and you get a doll.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Egyptisk visdom, egyptiske ordspråk, Egyptian wisdom and sense, Sayings of Egypt, opp Seksjon Sett Neste

Egyptisk visdom, egyptiske ordspråk, Egyptian wisdom and sense, Sayings of Egypt. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]