Norsk del, Gullvekta
Egyptisk visdom – Egyptian Wisdom
Seksjon › 40 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

E

Kvar ein lyt handle i takt med si tid; det er klokt.

Every man must act in the rhythm of his time, such is wisdom.

Menneskehjartet er Guds nebb, så pass på å ikkje oversjå eller ringeakte det.*

The heart of a man is the beak of God, so take care not to slight it. (Amenemope)

Sett ikkje til side den rettferdige.

Do not put aside the just man. (Amenemope, fork.)

Ungdom gir venleik, også blant krøtter.*

Youth is beauty, even in cattle.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Egyptisk visdom, egyptiske ordspråk, Egyptian wisdom and sense, Sayings of Egypt, opp Seksjon Sett Neste

Egyptisk visdom, egyptiske ordspråk, Egyptian wisdom and sense, Sayings of Egypt. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]