Norsk del, Gullvekta
Egyptisk visdom – Egyptian Wisdom
Seksjon › 40 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

M

Å låne ut fostrar fiendskap.
  Lending nurses enmity.

Lammet kom for å vise far sin korleis ein et gras.
  The lamb came to show its father how to feed.

Kamelen har sine planar, og kameldrivaren har sine.
  The camel has his projects, and the camel driver has his projects.

[Ver budd:]

Alderdommen har komme, og veikskapen veks.
Ein må ta seg ein lur som eit barn kvar dag.
Auga er uskarpe, øyra er tunghøyrde.
Makta minkar av di ein er trøytt.
Munnen er still og snakkar ikkje meir.
Minnet er vekk og kan ikkje hugse gårsdagen.
Beina verkar og er veike. . . .
Smaken er vekk.
Det alderdommen gjer mot menneske er for gale . . .
Nasen blir stoppa att så ein ikkje får puste gjennom han.
Jamvel å stå og sitje er til bry.*
- Ptah-Hotep, stytta.

Old age has arrived, infirmity has descended,
Misery has drawn nigh, and weakness increases.
One must take a nap like a child every day,
The eyes are blurred, the ears are deaf,
And vigor wanes because of weariness.
The mouth is silent and no longer speaks;
The memory is gone and cannot recall (even) yesterday.
The bones ache through frailty,
Pleasure has become repulsive, and all taste has vanished.
What old age does to men is totally despicable.
The nose becomes plugged and cannot breathe;
Even standing and sitting are a bother.
-
Ptah-Hotep.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Egyptisk visdom, egyptiske ordspråk, Egyptian wisdom and sense, Sayings of Egypt, opp Seksjon Sett Neste

Egyptisk visdom, egyptiske ordspråk, Egyptian wisdom and sense, Sayings of Egypt. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]