Norsk del, Gullvekta
Egyptisk visdom – Egyptian Wisdom
Seksjon › 40 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

N

Sag ikkje ned treet som gir deg skugge i solsteiken.

Do not cut down a tree that gives you shade [in the heat of the sun].

For dei vise klarer det seg med eitt ord.

One single word only is sufficient for the wise.

I kvar haus er det visdom.

In every head is some wisdom.

Nå du har samla deg rikdom, så følg hjartet, for rikdom gir ingen fordel når det er ei byrde.

When wealth has been amassed, follow your heart, for wealth brings no advantage when it is a burden.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Egyptisk visdom, egyptiske ordspråk, Egyptian wisdom and sense, Sayings of Egypt, opp Seksjon Sett Neste

Egyptisk visdom, egyptiske ordspråk, Egyptian wisdom and sense, Sayings of Egypt. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]