Norsk del, Gullvekta
Egyptisk visdom – Egyptian Wisdom
Seksjon › 40 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

O

Forsterk grensene og buffersonene dine, for det er tilrådeleg å gjere noko med tanke på framtida.

Fortify your borders and your buffer zones, for it is expedient to work for the future. (Kong Merikare)

Få tinga på rett plass, og dei vil hjelpe deg å komme på di rette hylle.

Put the things into their places; they will put you in your place.

Hald familien ved lag ved ikkje å øydelegge han.

To keep the family in good condition, do not destroy it.

Kloke kranglar ikkje med kvarandre.

Wise men do not quarrel with each other.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Egyptisk visdom, egyptiske ordspråk, Egyptian wisdom and sense, Sayings of Egypt, opp Seksjon Sett Neste

Egyptisk visdom, egyptiske ordspråk, Egyptian wisdom and sense, Sayings of Egypt. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]